Helsingfors järnvägsstation kommer att omges av ombyggnadsarbeten under 3 år

En byggnadsgrop kommer att grävas vid ett av Finlands allra livligaste övergångsställen. Foto: Creative Commons Lic. Credit: Revontuli

Området framför Helsingfors järnvägsstation kommer att kännetecknas av en stor byggnadsgrop  i tre år, enligt nuvarande plan.

Byggprojektet Kronbroarna innebär stora tillfälliga omställningar i Helsingfors absoluta stadskärna. Projektet ska förbinda centrum med Degerö genom en 10 kilometer lång spårvagnslinje mellan Järnvägsstationen och Degerö, via Hagnäs, Högholmen och Fiskehamnen.

Kronbron, den längsta av de tre broarna som behövs, blir med en längd på 1 200 meter Finlands längsta bro.

Spårvagnslinjens ändhållplats i centrum byggs vid järnvägsstationen. Den exakta platsen för ändhållplatsen är ännu inte bestämd, men planeringen är redan nu i full gång. Enligt nuvarande plan ska bygget äga rum 2023–2025.

Orsaken till att det tar så lång tid är att staden i samma veva vill göra renoveringar av Stationstunneln, byggd 1966–67, och metrostationen, som byggdes 1983.

"Då järnvägen är klar kommer det att bli lättare att ta sig till stan. Samtidigt står det klart att stora byggprojekt i centrum alltid för med sig nackdelar. Nu ska en grop grävas vid ett av Finlands allra livligaste övergångsställen, säger Lauri Hänninen som är kommunikationsplanerare för Kronbroarna-projektet, i ett pressmeddelande.

Involverar företagare

Brunnsgatan grävdes senast upp 1967. Den gången var stadsborna inte involverade i bygget, men den här gången ska företagarna kring torget rådfrågas innan de slutliga planerna spikas.

Utvärderingen av planerna sker i två skeden.

Först jämför staden genom simulationer hur olika byggarrangemang inverkar på trafiken, kostnaderna och arbetets tidsanspråk. Resultatet kommer senare i höst.

I det andra skedet visas resultaten upp för områdets företagare, som också inkluderas i planeringen.

Järnvägsstationen passeras varje dag av 250 000 fotgängare. Det ska vara möjligt att röra sig till fots på området under hela byggtiden.

Beslutet om var ändhållplatsen byggs och hur bygget ska genomföras för att minimera nackdelarna fattas nästa år. Bygget av spårvagnslinjen från centrum till Degerö inleds nästa år och väntas vara klart 2026.