Transitio och Västtrafik i avtal med MTR Tech

Transitio och Västtrafik att förlänga uppdraget hos MTR Tech. Foto: MTR Tech

Sedan två år underhåller MTR Tech traktionsmotorer för både Transitios och Västtrafiks Reginaflottor. De båda uppdragen omfattar tillsammans underhåll av drygt 160 traktionsmotorer per år. Nu väljer både Transitio och Västtrafik att förlänga uppdraget hos MTR Tech.

MTR Tech är Sveriges största underhållsbolag, sett till antalet fordon som underhålls. Underhållsbolaget är mest känt för att ha totalansvaret för fordonsunderhållet för Stockholms tunnelbana och pendeltåg, men gör även fordonsarbeten och komponentunderhåll för andra tågtyper och operatörer. Nyligen tillkänna gavs också att MTR Tech tar över fordonsunderhållet för Mälartåg från och med december 2021, som inkluderar 53 Stadler ER1 tåg samt nio Reginatåg.

Sedan samarbetet med Transitio och Västtrafik inleddes, har MTR Tech bland annat utfört en revision av traktionsmotorerna för Transitios Reginaflotta och tagit fram reservdelar för att kunna göra reparationer av vanliga skador på motorerna.

– Vi vill vara drivande kraft för att vara med och utveckla våra uppdragsgivares fordon genom nya effektiva metoder och processer för såväl fordons- som komponentunderhåll. Vi ska vara en samarbetspart som med hög kompetens alltid ser till kundens bästa i ett långsiktigt perspektiv, säger Erika Enestad, vd för MTR Tech.

Avtalet mellan Transitio och MTR Tech förlängs med ett år i enlighet med det utrymme som avropsavtalet ger för förlängning. Även uppdraget för Västtrafik för längs med ett år.

– Reginafordonens traktionsutrustning, hjälpkraft och informationssystem är väldigt lika tunnelbanans C20 fordon. Genom att kombinera erfarenheten av de två fordonsflottorna, kan vi hitta smarta underhållslösningar och effektiva arbetssätt, säger Gustav Sjögren, affärsutvecklingschef för MTR Tech.

MTR Tech arbetar med hela bredden av komponentunderhåll – allt från boggieunderhåll och svetsning till elektronikverkstad. Underhållsbolaget ingår i MTR Nordic Group som idag driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, samt utmanaren MTRX med sina snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm.