Elmia Nordic Rail skjuts på frmtiden

Elmia väljer att flytta fram Nordic Rail till 2023. Foto: Elmia

Nordens största järnvägsmässa, Elmia Nordic Rail, som skulle ha ägt rum i oktober 2021 har flyttats fram och arrangeras istället 10-12 oktober 2023. Utifrån rådande pandemiläge och en fortsatt osäker utveckling förändras förutsättningarna för människor och verksamheter runt om i världen i fortsatt högt tempo. Med Sveriges rådande restriktioner har mässverksamhet i princip varit belagd med näringsförbud sedan i mitten av mars i år.

– Coronaviruset har fått stora konsekvenser för mäss- och mötesbranschen i en utsträckning som få kunnat föreställa sig. Det innebär stora utmaningar att fortsätta planera verksamheten under så ovissa förutsättningar som nu råder. Utifrån de omfattande förberedelser som en mässa kräver och med respekt för våra utställare, partners och kunder väljer vi därför att redan nu flytta fram mässan till 2023, säger Lotta Frenssen, vd Elmia.