Grankulla ger grönt ljus för stadsbanan, men sätter villkor för budgeten

Järnvägsstationen i Grankulla. Foto: Wikimedia. kredit:Espoon perinneseura

Finländska staden Grankulla deltar i finansieringen av stadsbanan, men ställer som villkor att budgeten inte överskrids. 

Grankulla stadsfullmäktige har beslutat att staden går vidare med planeringen av stadsbanan, men att staden inte deltar i kostnader som överskrider det budgeterade.

Grankulla (finska Kauniainen) är en stad i det finländska landskapet Nyland. Grankulla utgör en enklav i staden Esbo väster om Helsingfors. Grankulla har en yta på 6 km² och 9 624 invånare. Av dessa är 41 procent svenskspråkiga och 57 procent finskspråkiga . Staden har länge haft Finlands lägsta skattesats (16,5 procent 2012, vilket lockat en del välbärgade till staden med följden att Grankulla genomsnittligt har de rikaste hushållen i Finland.

Grankulla stadsfullmäktige har godkänt ett förslag som går ut på att Grankulla ställer som villkor att man inte deltar i kostnader som överskrider 27,5 miljoner euro som är Grankullas andel. Grankulla kräver också att de övriga parterna, det vill säga Esbo stad och Trafikledsverket godkänner avtalet.

Stadsstyrelsen hade föreslagit att staden deltar i planeringen av stadsbanan, men att beslut om stadens investeringskostnader skulle fattas först senare. Stadsbanan skulle innebära två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax.