Planeringen av finländska Östbanan startar

Kungsporten ses i staden Borgå som den självklara platsen för en ny järnvägsstation. Arkivbild. Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Finländska Trafikledsverket uppskattar att den nyligen beslutade Östbanan tar mellan 15 och 20 år att bygga i sin helhet innan den är färdig.

Östbanans planeringskostnader uppskattas vara cirka 70 miljoner euro, av vilka staten står för 36 miljoner euro (51 procent), och kommunerna och andra aktörer står för 34,3 miljoner (49 procent).

Borgå stads andel är inledningsvis 9,8 miljoner euro, vilket är 28,4 procent av städernas gemensamma planeringskostnader. I planeringen av Kustbanan har Borgå ännu inte noterats skilt.

Kungsporten ses som den självklara platsen för en ny järnvägsstation. Arkivbild. Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Kustbanans planeringskostnader skulle uppgå till 11 miljoner euro, vilket skulle betyda 54 miljoner euro för kommunerna och andra aktörer.

Elva städer i östra Finland har i början av sommaren meddelat att de är villiga att delta i förhandlingarna om ett projektbolag för Östbanan.

Fem städer stöder Kustbanan, bland annat Lovisa och Pyttis. Städerna är beredda att lägga ut 39 miljoner euro för planering och bygge.

Östbanan och östra Kustbanan i siffror
Östbanan: Flygbanan-Borgå-Kouvola
- 19 fjärrtåg till Borgå per dygn
- 13 000 fjärrtågspassagerare mellan Borgå och Helsingfors per dygn
- Banans planeringskostnader: 70 miljoner euro
- Baninvesteringar: 1,7 miljarder euro

Östra Kustbanan: Flygbanan-Borgå-Kotka-Luumäki
- 10 fjärrtåg till Borgå per dygn
- 8 700 fjärrtågspassagerare mellan Borgå och Helsingfors per dygn
- Banans planeringskostnader: 110 miljoner euro
- Baninvesteringar 2,7 miljarder euro

Staten avgör vilken bana som byggs
Kommunikationsministeriet har inlett diskussioner med kommuner om att bilda ett planeringsprojektbolag för en banförbindelse mot öster.

Ministeriet kartlägger nu kommunernas preliminära villighet att vara med och finansiera planeringen av banan och bilda ett projektbolag.

Projektbolagets uppgift ska vara att planera den nya banan och ordna finansieringen så att den kan byggas.

Borgå stad förhandlar nogrannare om finansieringsandelarna när det är klart vilken bana som ska byggas och vilka aktörer som bidrar i projektbolagets kapital.

Det egentliga beslutet om att delta i projektbolaget görs senare av stadsfullmäktige.

- Borgå stad fattar ändå inte beslut om var tågbanan går. Staten fattar beslut om linjedragninen. Den nya banan går i varje fall via Borgå och tågen stannar i Borgå. Det är också anmärkningsvärt att nyttan av både Östbanan och den östra Kustbanan är mångfaldiga jämfört med de förbättringsprojekt som finns för den nuvarande banan via Lahtis, säger Jukka-Pekka Ujula.