Tyska Baden-Württemberg presenterade nya regionaltåget av typ Lint 54

Alstoms nya LInt. De första provkörningarna i regelbunden drift förväntas äga rum i november till Sigmaringen och på linjen mellan städerna Hechingen - Gammertingen - Sigmaringen. Foto: SWEG

Från och med nästa tidtabellsändring den 13 december 2020 kommer kollektivtrafikföretaget Hohenzollerische Landesbahn, SWEG, att använda moderna dieseldrivna tåg av typ Lint 54, från tillverkaren Alstom, järnvägsnätet Zollern-Alb-Bahnen.

Ett av de nya fordonen presenterades för inbjudna gäster och pressens företrädare nyligen på tågstationen Gammerting.

- Med hjälp av de nya, moderna fordonen och en omarbetad, ny tidtabell ökar vi järnvägstransporternas attraktivitet, säger Dr. Uwe Lahl, ministerdirektör i Baden-Württembergs transportministerium

- Särskilt i dessa svåra tider för kollektivtrafiken är det särskilt viktigt att vi ger passagerarna ett övertygande erbjudande genom att investera i kvalitet., betonade SWEGs styrelseordförande Tobias Harms.

Första provkörningar i form av regelbunden kommer att inledas i november. Kollektivtrafikbolaget SWEG sätter i drift totalt 18 nya Lint-fordon i mitten av december 2020 på sträckorna Tübingen - Hechingen - Balingen - Sigmaringen och Hechingen - Gammertingen - Sigmaringen.

Senare kör Lint-tågen även på sträckorna Engstingen - Gammertingen, Balingen - Schömberg och Eyach - Hechingen. Alstom levererade de första tågsätten i september och de andra kommer att starta trafiken gradvis i början av december.