Växjö kommun vill ha en östlig dragning av nya stambanor

Växjö kommun förordar östlig dragning genom Småland för höghastighetståg. Arkivbild

Trafikverket fick i juni i uppdrag av regeringen att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg. I och med detta aktualiserar Växjö kommun nu frågan återigen för att lyfta argumenten för en östlig dragning.

– Vi tolkar Trafikverkets nya uppdrag som att de inte längre är bundna vid Sverigeförhandlingens val av sträcka och stationsorter. Vi står fast vid att en östlig dragning genom Småland är det alternativ som bäst gynnar människor, näringsliv och kunskapsbildning i hela landet. Vi kommer att uppdatera utredningar och via brev och debattinlägg göra vår röst hörd, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

I dagarna har Växjö kommun skickat brev till kommunalråd, regionråd samt kommunchefer i sydöstra Sverige för att se om parterna, som gemensamt drev Nätverket Höghastighetsbanan, vill vara medaktörer i kommande debattinlägg. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.

Uppdraget ska redovisas den 28 februari 2021 och kommer sedan finnas med som underlag för infrastrukturpropositionen som beräknas komma våren 2021.