Förlänger Spårväg City från Centralen till Norra Djurgårdsstaden

Frågan om finansiering av förlängningen av Spårväg City är inte löst. Foto: SS

Den politiska majoriteten i Region Stockholm deklarerade nyligen att man tydligt ställer sig bakom förlängningen av Spårväg City från Centralen till Norra Djurgårdsstaden med möjlig förlängning till Lidingö. Frågan om finansiering är dock inte löst, ej heller utbyggnadstakten.

Förlängningen av spårvägen är angelägen för att kunna möjliggöra smidiga och miljövänliga resvägar till city från såväl Norra Djurgårdsstaden som Lidingö. Spårväg City och Värtahamnen kan även utgöra en viktig nod i kollektivtrafiksystemet som helhet med dess strategiska placering. Trots en bred enighet kring behov och nytta så saknas konkreta förslag till hur finansieringen ska ske. Pandemins effekter har slagit hårt mot regionens tillväxt. Då är angelägna kollektivtrafikinvesteringar en viktig väg framåt.

– Stadsutvecklarna i Värtahamnen tror att en stark samverkan är nyckeln. Om stat, region, kommuner och näringsliv tillsammans kan hitta rimliga finansieringslösningar, så bör vi också kunna få till en byggstart som går hand i hand med den pågående stadsutvecklingen, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Allt annat vore att skjuta sig i foten, avslutar Alvendal.