Spårväg City ska ansluta T-Centralen

Den nya hållplatsen, T-Centralen, ligger mellan tunnelbanans och pendeltågets uppgångar på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Bild: SLL/Spårväg City

Järnvägsplanen för spårvägssträckan från Kungsträdgården till T-Centralen som fastställdes av Trafikverket hösten 2016 har nu vunnit laga kraft. Det betyder att arbetet med Spårväg City kan fortsätta mot en trafikstart december 2018 jämfört med den tidigare planerade starten våren 2019. Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, i ett nyhetsbrev.

Spårväg City kan därmed förlängas från Kungsträdgården via Sergels Torg till T-Centralens uppgång på Klarabergsgatan, där det ges direktanslutning till såväl tunnelbanan som Citybanan, men även nära koppling till fjärrtågen vid Stockholm Central.  

– Effekten av att järnvägsplanen vunnit laga kraft är att arbetet med förlängningen av spårvägen fram till T-Centralen nu kan påbörjas tidigare, vilket kan resultera i en tidigare trafikstart. Det är en positiv nyhet för alla Stockholms resenärer som då kan resa med spårvagn hela vägen från Klarabergsgatan ut till Djurgården, säger Anna Melin, chef för Spårväg City.