Rail Baltica: Anbudsprocess om bygget av Salaspils godsterminal inledd

Salaspils framtida, intermodala godsterminal, som bland annat ska serva Rail Baltica. Illustration: Rail Baltica

Rail Balticas projektföretag i Lettland, Eiropas Dzelzceļa Līnijas, har tillkännagett en ny anbudsprocess för byggnation och tillsyn av Salaspils TEN-T intermodala godsterminal.

Tävlingen kommer att äga rum i två faser. I den första fasen sker urval av sökande företag, i den andra fasen sker inlämning och utvärdering av de sökandes erbjudanden, följt av ingående av upphandlingskontrakt.

Anbudet riktas till företag med erfarna planerare. Den sökande entrepenören måste ha erfarenhet av utformning av en intermodal omlastningsterminal för godstransporter under de senaste sju åren, inklusive 1435 mm spårvidd med möjlighet att betjäna flera godståg samtidigt. Design av en containerbangård.

Dessutom bör den sökande kunna bygga en järnvägsgodsstation med 1520 millimeters spårvidd och ett visst antal lastplattformar. Projektplanering av järnvägsspår för vägtransport samt utformning av vägtrafik.

Enligt Eiropas Dzelzceļa līnijas förbereds dokumentationen av byggplanen för närvarande av en företagsgrupp bestående av Egis Rail, DB Engineering & Consulting och Olimps Rigas så att detta projekt genomförs smidigare och den potentiella vinnaren av tävlingen kan inleda arbetet omedelbart efter anbudsprocessen.

Tidsfristen för inlämning av anbud för den första fasen av tävlingen pågår till den 20 november 2020. Kontraktets löptid är 27 kalendermånader från det att kontraktet träder i kraft. Upphandlingskontraktet samfinansieras av Connecting Europe Facility (CEF) .

Dokumentationen för tävlingen finns i det elektroniska upphandlingssystemet.

Salaspils TEN-T-terminal ansluts till 1520 millimeternätet och till Rail-Balticas kärnlinje i den europeiska standardspårvidd med 1435 mm,.

WKZ, källa Rail Baltica