DB:s VD uppmanar till ökat samarbete för skapandet av grönare europeiska järnvägar

- Idag kan man åka till 150 utländska städer med järnväg enbart från Tyskland, men det finns fortfarande utrymme kvar för nya expresstjänster och nattågsservice som förbinder fler europeiska städer med varandra, sade Deutsche Bahns VD, Richard Lutz,

Richard Lutz, VD:n för Deutsche Bahn (DB), uppmanade till djupare och mer heltäckande samarbete och till skapandet av en "delad vision" för järnvägen för att uppfylla EU:s Green Deal-mål efter undertecknandet av en förklaring om politiskt stöd för järnvägstransporter den 21 september.

Lutz, som talade vid Railway Forum Digital Edition den 22 september, betonade vikten av att ta itu med europeiska järnvägstransporter med en tydlig slutvision och fokuserade särskilt på den potentiella användningen av teknik för att förbättra effektiviteten och ytterligare minska järnvägstrafikens miljöpåverkan.

- Vi måste utveckla tekniken för godsvagnar på nationell och europeisk nivå, sa Lutz till delegaterna.

Till exempel - och detta var en del av mötets förklaring, har digitala automatiska kopplingar (DAC) funnits i flera år, men de har aldrig använts i Europa."

Lutz hoppas att europeiska järnvägsoperatörer som DB kommer att bli en hörnsten i kontinentens avkolningsstrategi och säger att Berlindeklarationen visar att det finns en "perfekt passform mellan det vi har gjort och EU:s gröna deal."

Men han varnar för att deklarationen bara är det första steget. "Vi kan inte bara utarbeta planer, vi måste omsätta de i praktiken", sade Lutz. "Vi behöver robust och motståndskraftig digital infrastruktur för såväl transeuropeiska nätverk i form av fysisk infrastruktur."

Lutz betonade också behovet av att tillhandahålla "en attraktiv syn på järnväg" för persontrafik, som bör omfatta utvidgning av gränsöverskridande express- och nattjänster för att förbättra anslutningen mellan städer som ett alternativ till kortdistansflyg.

För Lutz är samarbete mellan politiker, operatörer och andra grupper nyckeln till att bygga fart för förändringar inom järnvägssektorn. Han fokuserade på den tyska järnvägssektorns framsteg under de senaste åren inom områden med minskad koldioxidproduktion och på operatörernas samarbetsvilja.

- Nästa år firar vi European Year of Rail, och vi bör använda detta för att ytterligare utveckla våra intressen på europeisk nivå, betonade han.

- Om europeiska nätverk är långsamma att utvecklas finns det verkligen anledning att arbeta tillsammans.

Under de senaste åren har DB minskat sin koldioxidproduktion med 70 procent och nu planerar DB att nå koldioxidneutralitet till 2038, när all icke-elektrifierad infrastruktur ersätts med förnybara alternativ. Han föreslår att liknande framgångar kan uppnås i andra delar av Europa med samma metod.