Batteriets strömförsörjning håller tågen igång vid uppehåll

Zenobēs batterier kommer att kombineras med Hitachi ABB Power Grids Static Frequency Converter (SFC) -teknik för att driva 25kV AC-järnvägsledningar. Batterierna kan bedriva depåer och delar av luftledningar när spårunderhåll och uppgradering pågår. Detta tillvägagångssätt ger betydligt mer tid att underhålla spår och järnvägsinfrastruktur. Foto: Zenobe

Hitachi ABB Power Grids utvecklar ett nytt system i partnerskap med energilagringsoperatören Zenobe Energy som gör det möjligt att bedriva luftledningar med 25kV ac via den energi som finns lagrad i batterier.

Tekniken, som kopplar ihop Zenobes batterier med Hitachis system för statisk frekvensomvandlare (SFC), kommer att användas på det brittiska järnvägsnätet i dess första applikation i Storbritannien.

De första planerade applikationerna kommer att förse dragkraft dygnet runt till depåer, vilket ger en kostnadseffektiv alternativ strömförsörjning som förblir tillgänglig vid tider när strömmen normalt inte är tillgänglig.

Dessutom kan tekniken också användas i framtiden för att ge ström till delar av spåret där elektrifiering för närvarande underhålls och uppgraderas, vilket ger signifikant minskad störning, större effektivitet och möjliggör längre arbetstider.