Omedelbar start för uppdatering av tyska järnvägsstationer

167 tyska järnvägsstationer skall fräschas upp. Foto: Deutsche Bahn/Berlin Haupbahnhof

Tyska transportministeriet meddelar att arbetet med att omedelbart sjösätta på ett program för att uppdatera 167 tyska järnvägsstationer. Programmet ska genomföras i samarbete med Deutsche Bahn och ministeriet säger att man hoppades att initiativet kommer inspirera till att stationer över hela Tyskland kommer att bli mer attraktiva.

Separat har delstaten Baden-Württemberg och Deutsche Bahn kommit överens om ett program för modernisering av stationer, där delstaten avsätter 150 miljoner euro, DB 200 miljoner euro och kommunerna i delstaten 80 miljoner euro för 51 renoveringsprojekt.