Deutsche Bahn: Kännbara påföljder för de som vägrar att bära mask på tyska tåg

I tre delstater kommer Deutsche Bahn och den federala polisen kontrollera att alla resenärer bär mask på tåg och stationer. Foto: Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn stöder sådana kännbara åtgärder som vidtas bland andra av tyska förbundsstaterna Bayern och Nordrhein-Westfalen när det gäller att straffa dem som vägrar att bära en mask respektive munskydd på tågen.

Bötessumman ligger på 150 euro och uppåt.

- Vi är överens med delstaternas politiker om att vi måste agera konsekvent mot den lilla minoriteten som vägrar att bära munskydd på tåg och som därmed äventyrar hälsan hos den stora majoriteten av sådana passagerare som bär masker, sade Berthold Huber, styrelseledamot för Deutsche Bahns persontransporter.

- Kännbara böter är den rätta vägen när det gäller att lära nonchalanta människor social kompetens. Vi följer rätt strategi, särskilt när det gäller att skydda våra anställda - vare sig de arbetar på tåg eller på stationer, förklarade Huber vid en presskonferens.

Dessutom fortsätter Deutsche Bahn att fokusera på förebyggande och omfattande information. Passagerarna uppmanas att visa ansvar för medpassagerarnas och DB- personalens hälsa och efterfölja järnvägsföretagets bindande bestämmelser och ta hänsyn till dem.

Resenärer kan hämta gratis engångsmodeller från DB:s stationspersonal. Totalt ger Deutsche Bahn ut mer än 300 000 ansiktsmasker över hela landet under kommande veckor.

Myndigheterna har hittills kunnat fastställa att majoriteten av passagerarna bär masker på ett föredömligt sätt. Trots det fortsätter kontrollerna under augusti månad.