Talgos intäkter ökade med 29 procent under första halvåret 2020

Talgos nya höghastighetståg Avril, som kan uppnå hastigheter upp till 380 km/h, förväntas starta trafiken under 2020. Illustration: Talgo

Spanska tillverkaren av rullande materiel Talgo bokförde 216,6 miljoner euro i form av intäkter under första halvåret 2020, vilket är en ökning med 48,8 miljoner euro (29 procent) jämfört med samma period 2019.

Den högre omsättningen drevs fram av en ökning av tillverkningsaktiviteten, främst av höghastighetståg för Renfe, och återspeglar en återhämtning i industriaktiviteten under andra kvartalet 2020.

Talgo tilldelades ett kontrakt på 134 miljoner euro av danska statens järnvägar (DSB) i februari 2020 för att leverera åtta tågsätt med lokomotiv-vagnar som en del av ett ramavtal värt upp till 500 miljoner euro, vilket enligt företaget är ett viktigt steg mot att konsolidera Talgos varumärke i Europeiska unionens marknader.

Talgo arbetar för närvarande med kommersiella möjligheter värda cirka 8 miljarder euro, med en orderbok värd 3,3 miljarder, euro inklusive 1,2 miljarder euro för tillverkningsprojekt, vilket garanterar intäkter fram till 2024.

Företaget har också gjort en inbjudan på cirka 5,2 miljarder euro i form av anbud som en del av dess strategi för att säkerställa hållbar tillväxt på längre sikt. Inga betydande kontrakt avbröts till följd av coronavirus-pandemin.

Talgo räknar med att företaget kommer att kunna genomföra alla sina projekt framgångsrikt med en stark kapacitet när det gäller att finansiera nya projekt.