Franska SNCF Réseau moderniserar natursköna sträckan Ligne des Hirondelles

Ligne des Hirondelles, en av de vackraste järnvägslinjerna i Frankrike. Foto: SNCF

Moderniseringsprojektet vars kostnader beräknas uppgå till 5,3 miljoner euro, samfinansieras av regionen Bourgogne-Franche-Comté till 88 procent, av franska staten (3 procent) och SNCF Réseau (8 procent).

Järnvägsoperatören SNCF vill öka prestandan längs linjen och inleda regelbunden och säker järnvägstrafik på bansträckan som hör till en av de vackraste i Frankrike.

Drygt 120 kilometer järnväg på 948 meters höjd vid Col de Savine är Hirondelles-linjen, som förbinder Dole med Saint-Claude, gör sträckan till en en verkligen spännande och säregen historisk järnvägsförbindelse med 36 tunnlar och 18 viadukter.

Dessa många byggnadsstrukturer kräver nu underhåll som pågår fram till 25 september och kommer att leda till en del betydande trafikproblem mellan Champagnole och Saint-Claude. Arbetet genomförs från måndag till fredag, men bara i dagsljus.

Arbetet består främst av moderniseringen av banvallar och tunnlar samt förnyelse av spårkomponenter. Tre företag kommer att vara involverade i arbetet, vilket kommer att stimulera den lokala ekonomin.