Vosslohs nya lokomotiv DE18 godkändes för Italien och Frankrike

Vosslohs lok DE18 på Innotrans. Foto: Wikimedia, kredit: Manfred Kopka

Nyligen godkändes Vosslohs nybyggda godslokomotiv av typ DE18 med fabriksnumret 5502414 för trafik i Italien tillsammans med ett annat helt nytt DE18-lok från leasingföretaget Akiems befintliga orderstock efter fordonens gemensamma provkörning nära nordtyska staden Kiel.

Utmärkande för det italienska RFI-ägda loket, som presenterades i Vosslohs färger, är de två SSC-antennerna för fordonets kontrollsystem, Sistema Supporto Condotta, som syns på förarhyttens båda sidor.

SSC-antennerna är monterade till vänster och höger bredvid sidofönsterrutornas ram.

Det andra loket, som kommer att användas av den franska järnvägsinfrastrukturförvaltaren SNCF Réseau, har företagsnumret 679028 (fabriksnummer 5502287) och NVR 92 87 0079 028-2 VL.