Jönköping blir knutpunkt i nya stambanan

Jönköpings kommun växlar upp inför nya stambanor. Foto: Jönköpings kommun

Regeringen gav i slutet av juni Trafikverket i uppdrag att redovisa kompletterande och uppdaterade uppgifter angående nya stambanor. Det innebär att de ska se över kostnader och effektbedömningar för olika alternativ på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Som mötespunkt och nav i systemet hamnar Jönköpings kommun.

– Vi ser väldigt positivt på att frågan tar fart igen och att man nu återigen för diskussioner mellan riksdagspartierna för att komma fram i frågan. Vi är redo att bistå med det vi kan för att hjälpa till, säger Ann-Marie Nilsson, (c), kommunstyrelsens ordförande.

Turerna har varit många i frågan med både enighet och oenighet mellan de olika partierna. Men i Jönköping har man tidigt varit politiskt eniga gällande höghastighetsjärnvägen. Här anser man att de positiva fördelarna väger långt tyngre än de negativa och att få järnvägen till kommunen kan vara helt avgörande för kommunens framtid.

Kommunen avser nu att tillsätta medel och resurser som kan arbeta med frågan aktivt och intensivt under den tid som Trafikverkets uppdrag pågår. Det innebär att kommunens olika förvaltningar återigen sätts i arbete och att man avsätter ytterligare medel för att komma vidare.

Jönköping växer starkt och för att bibehålla den goda tillväxten, den höga takten på nyetableringar och ett växande näringsliv samt en kraftigt ökande befolkning är infrastrukturen viktig. Med nya stambanor och snabbare kommunikationer ser Jönköping att de både kan öka sin tillväxt och förstora arbetsmarknadsregionen men också klara pendlingen på ett betydligt bättre sätt än idag.

– Vi som kommun behöver vara aktiva och ta plats i den här frågan för att vi ska kunna forma vår unika position till något som gagnar alla, från våra grannkommuner, regionen men också för att skapa en nod som fungerar för alla resande i systemet, säger Mona Forsberg (s), kommunalråd.

Att bli knutpunkten i ett system med nya stambanor är ingen liten uppgift. Den kräver noggrann planering som sträcker sig över stora områden inom kommunens uppdrag och gränser. I Jönköping är man fortsatt orolig för att man ska få vänta länge på besked om när stambanan kommer.