SNCF nyanställer 2000 trots betydande omsättningsminskning

SNCF:s trafikledningscentral. En trafikledningsspecialist övervakar järnvägstrafiken och ser till att den flyter smidigt, bevakar säkerheten och prestandan samt tågets färd inom tidtabellens ramar. Foto: © Adrien Toubiana / SNCF

Trots att SNCF:s försäljningsförluster under 2020 uppgår till cirka 4 miljarder euro till följd av Corona-krisen vill den franska järnvägsoperatören anställa totalt 2 000 nya medarbetare för att upprätthålla järnvägsverksamheten.

Vissa yrken är särskilt efterfrågade hos SNCF. Dessa inkluderar specialister från France Telecom. En av dem, Benjamin Mallet, har arbetat för SNCF i åtta år. Mallet hanterar till exempel skärmar och kommunikationsmedel mellan tågstationer och tåg:

- Detta måste fungera perfekt hela tiden, eftersom varje minut försenad information kan betyda en minut försening för ett TGV-tåg, som sedan transporterar tusentals passagerare till deras destination för sent. 

Den för närvarande planerade rekryteringen av 2 000 nya anställda avser specialister från 150 yrken. Lediga platser också fyllas till 100 procent av kvalificerade kvinnor, säger SNCF:s rekryterare. Framför allt behöver SNCF IT-personal,  signalboxmontörer, elektriker och tekniker, men också telekommunikationsexperter.