Hamnen i Murmansk kan nås igen med tåg

Hamnen i Murmansk. Foto: Wikimedia, kredit: Martin Lie

Under tre veckor var järnvägsförbindelsen avstängd till den stora och viktiga ryska hamnstaden Murmansk och dess hamn. Vårfloden hade bland annat förstört en viktig järnvägsbro.

Nyligen körde ett första godståg återigen längs det moderniserade stickspåret till Murmansk.

Upprustningsarbetet utfördes i närheten av stationen Vychodnoj vid bron över floden Kola.

Det första containertåget avgick från Vychodnoj till stationen i Murmansk hamn på den nya linjen klockan 19:50 den 19 juni 2020. Därmed kan hamnen i Murmansk nås igen med tåg.

Detta omfattande infrastrukturprojekt utfördes på mycket kort tid.  Stickspåret byggdes på 18 dagar och öppnades för trafik fyra dagar före det planerade datumet.

Arbetet pågick 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Drygt 1 000 personer var involverade i arbetet. Nästan 6 kilometer nya spår monterades från stationen Vychodnoj till kontrollpunkten "9 km".

Samtidigt moderniserades även järnvägsinfrastrukturen i staden Kola. Spåren anlades i ett område med svår bergtopografi, vilket krävde borrning och sprängning.