AI-satsning för järnvägsbranschen

Ramin Karim är verksamhetsledare för AI Factory Railway. Foto: LTU

En AI-motor där stora mängder av information kan sorteras ska bli ett viktigt verktyg för företag i järnvägsbranschen. Det är projektet AI Factory Railway, AIFR, vid Luleå tekniska universitet som ska stå för utvecklingen i samverkan med en rad företag.

– Det här är ett stort och unikt projekt som bland annat kan förbättra punktligheten, säger Ramin Karim, professor och verksamhetsledare.

Sammanlagt är det elva företag och många personer inblandade i projektet, varav flertalet är forskare och doktorander vid Luleå tekniska universitet.

– Vi har bildat ett konsortium. Vi vill skapa en digital plattform och en AI- motor som hjälper järnvägsbranschen i sin digitaliseringsresa. Vi vill visa på fördelarna, oavsett om man är operatör, serviceföretag, myndighet eller tågtillverkare, säger Ramin Karim, professor i drift och underhåll och verksamhetsledare i projektet.

I den digitala plattformen ska information som de olika företagen delar med sig samlas. För att kunna sortera den stora mängden data används artificiell intelligens, AI.

– Ett syfte är att förbättra punktligheten på svenska järnvägar. Man kan förutse vad som kan inträffa. Eller när det har inträffat, vad var det som orsakade det? Då kan man göra sambandsanalyser, säger Ramin Karim.Med hjälp av AI- motorn går det att se vilka åtgärder som bör genomföras för att slippa det i framtiden. Om det är något i designen, eller om det hjälper att köra tåget på ett annat sätt, eller om det kanske hjälper att ändra hur belastningen ser ut. 

– Man har inte kunnat göra det här eftersom det är såna enorma mängder data det handlar om, volymmässigt och med så många parametrar. Men med AI kan vi hantera volymen och sambanden. Det är det vår forskning ska visa, hur man kan samla och samköra, säger Ramin Karim.

Han berättar att de företag som ingår i projektet har deltagit i tidigare projekt inom avdelningen drift och underhåll, vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet.

– Målet med den här satsningen är att förstärka beslutsstödet och beslutsfattandet inom järnvägsbranschen genom att använda AI- teknologi och avancerad digitalisering. Har man fakta, kan man se in i framtiden med hjälp av AI-motorn och då underlättas planeringen. Underhållet förbättras och planeringen blir bättre vilket gör att resurserna nyttjas effektivare. Tack vare det får vi också en hållbarhetseffekt, säger Ramin Karim.