PKP Cargo utvecklar ny strategi

Polska PKP Cargos godståg på väg. Foto: PKP Cargo

Polska godsoperatören PKP Cargo har, liksom alla järnvägsbolag, drabbats av Coronaepidemins följder.

Företaget fortsätter dock fortfarande att tillämpa en strategi som går ut på att öka intermodala godsvolymer när de övergår från en järnvägsoperatör till en logistikspecialist, berättar PKP Cargos VD Czeslaw Warsewicz intervju till International Railway Journal.

Kina var källan till Coronaviruspandemin, men Kina var också det första landet som startade den ekonomiska återhämtningen. Fabriker och företag öppnade på nytt i februari och många företag har sedan börjat använda transeuropeiska järnvägstrafiktjänster för att påskynda leveransen av produkter och för att ta emot viktiga komponenter och varor.

China National Railway rapporterar att 2920 tåg med 262 000 TEU körde mellan Kina och Europa från januari till april 2020, en ökning med 24 procent räknat på årsbasis. I april ökade de västgående volymerna med hela 58 procent och österut med 29 procent för totalt 88 000 TEU.

I Europa ökade godstransporter på järnvägen i hamnen i Duisburg, Europas största inlandshamn, från de normala 35-40 tåg per vecka till 50 tåg i april.

Den polska gränsen har följaktligen bevittnat omfattande anhopning av godstransporter när dessa har väntat på att bli överförda vidare till linjenätet med 1435 millimeters spårvidd innan de befordras till destinationer över hela kontinenten.

Scenen står i skarp kontrast till Covid-19-avstängningarna, som har bromsat ner stora delar av Europa under de senaste månaderna och hotar att kasta Europas ekonomi i en av de djupaste recessionerna någonsin.

När det gäller den polska operatören för järnvägsgods PKP Cargo, är den ökande efterfrågan på intermodal järnvägsfrakt från öst-väst mer än välkommen, men den täcker ändå inte över förlusterna på annat håll.

För att kunna klara av dessa svårigheter, säger Warsewicz, kommer att PKP Cargo att samarbeta med kunderna för att försöka uppskatta hur verksamheten kan utvecklas under återstoden av året och de kommande två eller tre åren så att den kan uppfylla företagets behov.

- Vår huvudsakliga ambition är att balansera kostnaderna med omsättningen under den här korta perioden så att vi kan förbereda oss för att kunna uppnå nettovinst inom en snar framtid, säger Warsewicz till IRJ.

Han säger sig ha blivit uppmärksam på järnvägens betydelse när det gäller att hålla ekonomin i rörelse under pandemin. Detta tillsammans med starka miljövinster bör hålla sektorn på gott humör i framtiden.

Ändå kvarstår järnvägsgodsets Achilles-häl, nämligen förutsägbarhet och leveranssäkerhet.

För Warsewicz är det livsviktigt att PKP Cargo förverkligar sina ambitioner och utvecklas till en komplett logistikleverantör. Dessutom måste företagets attraktivitet öka när det gäller intermodala järnvägstjänster, som utgör ryggraden för dess affärsidé.

För att kunna avlägsna dessa grundläggande brister måste Polens järnvägsinfrastruktur förbättras.

Warsewicz säger till IRJ, att han uppmuntras därför av de många framstegen ifråga om det nationella järnvägsprogrammet, den största infrastrukturinvestering i Polens järnvägshistoria.

PKP PLP investerar 70 miljarder Zloty fram till 2023 i modernisering av över 9000 kilometer räls samt förbättrar infrastruktur för passagerare och signal- och telekommunikationssystemet.