Snälltåget utökar trafiken med nattåg till Berlin

Snälltåget planerar direkttåg Stockholm – Malmö – Köpenhamn – Hamburg – Berlin. Foto: Snälltåget

Snälltåget planerar att utöka trafiken med nattåget till Berlin under 2021, med direkttåg Stockholm – Malmö – Köpenhamn – Hamburg – Berlin. Under sommaren 2020 ställs däremot trafiken in helt med anledning av de oklara resebeskeden till följd av pandemin.

– Framflyttade besked, osäkerhet om framtiden för tågfärjeleden Trelleborg - Sassnitz, karantänsregler i Tyskland och i och med det många avbokningar gör att vi tvingas ställa in Berlintåget under resten av sommaren. Istället väljer vi att se framåt och planerar för fler avgångar när pandemin är över, säger Marco Andersson, Marknadschef för Snälltåget

Snälltåget planerar för en helt ny linje för Berlintåget, som kommer att utgå från Stockholm och därefter stanna i Södertälje, Norrköping, Linköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Eslöv, Lund, Malmö, Höje Taastrup (Köpenhamnsområdet) för att på morgonen först ankomma Hamburg innan resan tågetfortsätter till Berlin.

– Vi tror att resemarknaden kommer att se helt annorlunda ut efter pandemin, kraven på miljövänliga resor med tåg mellan Sverige och kontinenten kommer att öka och vi planerar därför för fler avgångar och en helt ny sträckning för Berlintåget, säger Marco Andersson.

Snälltågets nattåg till Berlin bedrivs endast på biljettintäkter och får inga statliga bidrag. Snälltåget har en kritisk inställning till regeringens planerade upphandling av nattåg och anser att det snedvrider konkurrens och skapar nya monopol på järnvägsmarknaden – vilket dessutom är i strid med de politiska målsättningar som finns för järnvägen inom EU.

– Vi anser att regeringen ska underlätta för alla aktörer att köra internationella tåg och inte subventionera ett olönsamt nattåg Malmö – Köln som Trafikverket föreslår. Vi anser att regeringen istället ska fokusera på att underlätta för alla som vill köra, säger Carl Adam Holmberg, Affärschef för Snälltåget.