Tver Carriage Works levererar passagerarvagnar till Kazakstan 

Kazakstans nationella järnvägsbolag KTZ grundades av den kazakiska regeringen som ett aktiebolag, och har till uppgift att underhålla och driva järnvägstransport i Kazakstan. Bolaget har sitt huvudkontor i Astana. Bilden visar nya vagnar för Kazakstans järnvägsoperatör KTZ, som är idag landets största arbetsgivare och sysselsätter omkring 79 000 anställda. Foto: Transmashholding.ru

Transmashholdings (TMH) dotterbolag Tver Carriage Works (TVZ) har levererat 28 passagerarvagnar till Tulpar Carriage Works, Kazakstan.

TVZt har över 80 000 vagnar, av vilka 50 000 är statsägda och de övriga ägda av privata aktörer. De flesta av loken drivs idag på diesel, men elektrifisering av järnvägen pågår.

Enligt ett avtal som undertecknades i februari 2020, tillhandahåller TVZ 20 vagnar av typ 92 61-4447 och åtta vagnar av typ 61-4440.

Tulpar Carriage Works kommer att genomföra slutmontering vid sina produktionsanläggningar.

vagnarna har luftkonditionering, CCTV, Wi-Fi och ett centraliserat branddetekteringssystem samt USB-uttag.