LG Cargo, PKP Cargo och CargoBeamer startade intermodal godstrafik till Baltikum

Tåget beräknas ha minskat koldioxidförbrukningen med 100 ton jämfört med en motsvarande resa på allmän väg. Foto: PKP-LG-CB

Litauiska Järnvägsföretagets dotterbolag LG Cargo, polska PKP Cargo och CargoBeamer har inlett ett pilotprojekt med modala tåg från Tyskland till Litauen, den första servicen av detta slag som når ett baltiskt land.

Tåget, som hade 22 vagnar anlände till Sestokai-terminalen i sydvästra Litauen nyligen efter en tvådagars resa på 1500 kilometer från Gelsenkirchens intermodala godsterminal, nära den tyska gränsen till Nederländerna.

Containrar från åtta transport- och logistikföretag - Girteka Logistics, Vlantana, Hoptransa, A Gricius's, DSV, Arcese, Solotransa och Nokvera - transporterades i CargoBeamers vagnar.

Tåget använde standardspårvidden från Polen till Sestokai. Därifrån transporterades ytterligare 23 vagnar till Gelsenkirchen i samband med en fullständig tur och returresa på cirka 3000 kilometer.

LG Cargo VD Egidijus Lazauskas säger att transporten utgjorde ett bevis på järnvägsgodsets miljövänlighet. Tåget beräknas ha minskat koldioxidförbrukningen med 100 ton jämfört med en motsvarande resa på allmän väg.

Enligt PKP Cargos VD Czeslaw Warsewicz har detta första pilotprojekt visat att godståg kan konkurrera med vägtrafiken mellan Litauen och Västeuropa via Polen.

- Den här förbindelsen domineras för närvarande av vägtransporter och vi vill ändra på denna ogynnsamma struktur. Därför arbetar vi tillsammans med våra partners för att förbereda ett konkurrenskraftigt transporterbjudande, säger Warsewicz.