Ny tunnelbana skapar 140.000 jobb

Den pågående utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm genererar många arbetstillfällen. Karta: SLL

Nya beräkningar visar att den pågående utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm kommer att generera jobb motsvarande 140.000 årsarbetare. Med 140.000 fler sysselsatta kan väntas 16 miljarder i nya intäkter till staten, bara i form av nya arbetsgivaravgifter. Totalt uppskattas bygget kunna generera 34 miljarder kronor i ökade skatteintäkter till stat och kommuner.

– Motsvarande 140.000 jobb är inte kattskit. Det visar vilken betydelse för hela Sverige som tunnelbanan har redan under byggtiden. Inte minst i tider av kris och prövning krävs att vi tar ansvar för att hålla i och hålla ut i framtidsbyggen likt detta. När tunnelbanan en gång började byggas var det brinnande världskrig. Då som nu är den en symbol för jobben, tillväxten och framtiden, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– Tre mil nya t-banespår, 18 nya stationer och ökad sysselsättning motsvarande 140.000 årsarbetare i gröna jobb. Tunnelbaneutbyggnaden är ett klockrent exempel på gröna investeringar som behövs nu. Därför är det viktigt att vi alla också tar ett gemensamt ansvar för finansieringen. Vi kan inte pausa framtiden och omställningen till ett hållbart samhälle, säger Tomas Eriksson (MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd.