BDZ beställer tio Smartron lok av Siemens

Siemens Smartron på senaste Innotransmässan i Berlin 2018. Foto: Wikimedia, kredit: Falk 2

Bulgariens statliga järnvägsbolag, BDZ, har tilldelat Siemens ett så kallat LEV-kontrakt på 31 miljoner dollar för leverans av 10 elektriska Smartron-lok för passagerartrafik.

Siemens, som var den enda anbudsgivaren som gick fram till det andra steget under anbudsförfarandet, lämnade ett bud som var 2 miljoner lägre än kontraktets förväntade värde.

Kontraktet inkluderar teknisk support och reservdelar under tre år eller 600 000 kilometer. Garantin har också förlängts från två till tre år och Siemens utbildar BDZs underhålls- och reparationspersonal.

Den första lokomotivet kommer att levereras inom tio månader efter undertecknande av kontrakt, istället för de vanliga 13 månaderna.

Siemens startade marknadsföringen av sina lok i Smartron-plattformen i augusti 2019, efter att ha fått tillståndet att loken kunde tas i bruk.