Network Rail transporterade 370 000 ton medicin och livsviktigt gods på en vecka

Tågen som stödde ekonomin och näringslivet färdades mellan västra London och regionen Cornwall i sydvästra delen av landet och till Wales. Foto: Credit: Network Rail

Arbetsteam från brittiska järnvägsoperatören Network Rail har transporterat mer än 370 000 ton gods på bara en vecka mellan västra London och regionen Cornwall i sydvästra delen av landet och till Wales för att stödja ekonomin, hälsovårdssektorn, bensinstationer och livsmedelsbutiker.

Network Rail-team har hållit Storbritanniens järnvägsnät öppet och de har vidtagit åtgärder så att för näringslivet viktiga arbetare och anställda kan komma till sina viktiga jobb.

Drygt 1 200 ton livsmedel och medicin transporterades varje dag mat till affärer. Dessutom levererades råoljeprodukter från södra Wales för att hålla järnvägens vitala leveranskedja i rörelse.

Mängden mat som flyttas på järnvägen med godstransporter över Wales och mellan västra London och Cornwall har ökat med 20 procent per vecka.