Frånvaro gör att SJ reducerar trafiken

Personalbrist gör att SJ ställer in avgångar. Foto: SJ

Efter myndigheternas rekommendation om att vara hemma vid förkylningssymtom för att minska smittspridning, påverkas SJs verksamhet. Många medarbetare omfattas av de här besluten och rekommendationerna på grund av sjukskrivning, karantän, vård av sjuka barn eller att förskolor är stängda.

Det innebär att SJ behöver ställa in avgångar. Trafiken kommer att glesas ut i princip på alla linjer, men på ett sätt så att resenärerna påverkas så lite som möjligt. Det innebär att SJ erbjuder resenären att åka med en annan avgång, men det kommer fortfarande erbjudas plats till alla som vill resa. Personalläget kan även komma att påverka servicen ombord på tågen. Trafiken till Köpenhamn och Oslo ställs in helt på grund av beslut i respektive land.