Andra vagnen i M33-serien har anlänt till Göteborg

Här lastas spårvagnen av trailer och sätts på spår i Göteborg. Foto: Göteborgs Spårvägar

Andra vagnen av 38 i M33-serien har nu levererats till Göteborgs Spåvägar.

– Detta är en tvåriktningsvagn, precis som den första, förklarar projektledare Mårten Ignell. Vagnen kommer nu att gå in i aktiviteter och användas för utbildningar. I och med att vagn två har kommit är förserien komplett. Nästa steg är det preliminära övertagandet från leverantören av den första vagnen, då sätts den också i linjetrafik. Efter 20 000 kilometer i linjetrafik sker det definitiva övertagandet. När vagn nummer två också tagits över definitivt, påbörjas också serieleveransen av de resterande vagnarna vi beställt.

Av de 38 vagnar som ska levereras är 30 stycken enriktningsvagnar och åtta tvåriktningsvagnar. Under serieleveransen kommer en vagn varannan vecka och det innebär att sista vagnen levereras våren 2022. Två spårvagnar av modellen M33 är nu levererade till Göteborgs Spårvägar. De har vagnnummer 490 och 491. Leverantörer är Bombardier och Kiepe Electric