Hyper Poland söker ytterligare finansiering för nästa generations höghastighetståg

Hyper Polands hybridlösning möjliggör funktionalitet för både magrailsystemet och konventionella tåg på samma spår där andra järnvägsoperatörer trafikerar med sin befintliga rullande materiel. Bild: Hyper Poland

Hyper Poland är ett Warszawabaserat startup-företag, som ser ut att kunna samla in 452 000 euro för finansiering av fortsatta tester och utveckling av magnetisk levitation, linjära motorer och autonoma styrsystem.

Hyper Poland söker ytterligare finansiering för att finansiera nästa generations höghastighetstågstestning.

Efter att ha lyckats med att samla in 334 000 euro under första finansieringsrundan i mars 2019 har Hyper Poland startar en ny runda på 452 000 euro på investeringsplattformen Seedrs. Och det ser lovande ut meddelar företaget.

Hyper Poland är för närvarande det enda företaget i världen som forskar just på denna teknik. De ansvariga anser att gradvis implementering av hyperloopinspirerade lösningar kommer att öka intresset för deras innovation inom järnvägsindustrin, särskilt med tanke på den hårda konkurrensen från andra transportmedel.

Hyper Polands mål är att återställa konkurrenskraften hos befintliga järnvägslinjer, utveckla hårdvara för att uppgradera existerande infrastruktur till en högfrekvent höghastighetsstandard.

Magnetisk levitation (maglev) är en metod, med vilken ett objekt hålls svävande utan annat stöd än magnetfält. Magnetiskt tryck utnyttjas för att motverka de gravitationsrelaterade effekterna och andra accelerationer.

Forskaren Earnshaws teori visar att med enbart ferromagnetiska eller paramagnetiska material är det omöjligt att ”sväva” stabilt mot gravitationen.  Men med hjälp av av servomekanismer, diamagnetiska material, supraledning eller system som inbegriper virvelströmmar kan dock detta åstadkommas.

Hyper Polands unika, patentsökta teknik centrerar runt ett så kallt magrailsystem, vilket är ett passivt magnetiskt levitationståg som arbetar på befintliga konventionella järnvägsspår med hastigheter upp till 300 km/h eller 415 km/h på höghastighetståglinjer.

Denna hybridlösning möjliggör funktionalitet för både magrailsystemet och konventionella tåg på samma spår där järnvägsoperatörerna trafikerar med sin befintliga rullande materiel.

Med tanke på framtiden hoppas Hyper Poland att tekniken kan förvandlas till ett vakuum-hyperrailsystem som uppnår en topphastighet på 600 km/h på befintliga konventionella spår och 1000 km/h på höghastighetsbanor. Det sista steget av denna omvandling innebär byggandet av speciella spår där hyperloop att köra så snabbt som 1200 km/h.