Avtal om ny höghastighetslinje mellan Dresden och Prag undertecknat

Tyska Deutsche Bahns passagerartåg vid Dresdens centralstation. Foto: Public Domain, kredit: Alldevicecanmakegreatpict

Tyskland och Tjeckiska republiken har nått en överenskommelse om att bygga en höghastighetslinje, inklusive en 25 kilometer lång tunnel mellan Dresden och den tjeckiska huvudstaden Prag.

Den nya linjen, som kommer att ingå i EU:s Ten-T-nätverk, kommer att erbjuda en snabbare, mer direkt förbindelse mellan Prag, Dresden och Berlin.

Den aktuella restiden mellan Prag och Dresden kommer att reduceras från 2 timmar och 15 minuter till en timme, medan restiden mellan Prag och Berlin reduceras från 4 timmar till 3 timmar.

En ny linje mellan Heidenau söder om Dresden och Ústí nad Labem i Tjeckien kommer att utgöra kärnan i projektet, vilket kräver även en gränsöverskridande tunnel under bergskedjan Erzgebirge som kommer att vara minst 25 kilometer lång.

Den nya linjen kommer också att förbättra godskapaciteten vid den viktigaste spårbundna gränsövergången mellan de två länderna.

Den nuvarande sträckan genom den natursköna Elbe-dalen är överbelastad. Ett ständigt ökande antal tåg skapar störande buller längs den befintliga sträckan. Antalet godståg som trafikerar dagligen genom Elbe-dalen förväntas öka med 50 procent fram till 2030 beräknat från år 2010.