Beslut om ny stambana är möjligt inom två år

Tomas Eneroth hopps på beslut om byggstart under innevarande mandatperiod. Foto: Handelskammaren Jönköping

”Ny stambana behövs, se till att få spaden i jorden så snart som möjligt”. Så löd budskapet från länets näringsliv som träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth, när Handelskammaren Jönköpings län arrangerade ”ministerfrukost”.

– Min förhoppning är att vi får till ett beslut om byggstart under innevarande mandatperiod, säger Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth inledde sin fredag med en arbetsfrukost tillsammans med ett antal representanter från näringslivet i länet. Infrastrukturministern var inbjuden av Handelskammaren Jönköpings län i syfte att diskutera och informera om infrastrukturfrågor i allmänhet och höghastighetståg-projektet i synnerhet.

– För oss är det självklart värdefullt att få en personlig träff med ansvarig minister. Infrastruktur och goda kommunikationer är kanske den enskilt viktigaste frågan för hela länet. Dagens järnvägsnät är utnyttjat maximalt, vilket ställer till stora bekymmer. För att få en modern och robust lösning för persontrafiken är en ny stambana avgörande. Den nuvarande behöver dessutom frigöras för att ge plats för mer godstrafik, säger Helena Zar Vallin, vd för Handelskammaren Jönköpings län.

Med på frukosten var ett tiotal företagsledare från länet samt landshövding Helena Jonsson och Regionens utvecklingsdirektör Kristina Athlei. Alla frukostgäster berättade utifrån sin vardag om värdet av att ha fungerande och bra kommunikationer. Redan i dag har många länsföretag problem att rekrytera kompetent arbetskraft, något som bromsar såväl tillväxt som välfärd för hela samhället.

– Med snabbare tåg kortar vi avstånden vilket konkret får stora positiva effekter på vår arbetsmarknadsregion. Vilka möjligheter öppnas inte om det blir möjligt att på en timme ta sig till och från exempelvis Norrköping, Göteborg och Malmö? säger Helena Zar Vallin.