Sista etappen av Hamnbanan i Göteborg inleds

Nu inleds sista etappen mellan Eriksberg och Pölsebo bangård. Foto: Trafikverket

Hamnbanan är en cirka nio kilometer lång förbindelse mellan Göteborgs hamn och Västra stambanan. Den har tidigare varit enkelspårig och utbyggnaden till kapacitetshöjande dubbelspår på viktiga sträckor har pågått under flera år. Nu inleds arbetet med den sista etappen som är den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo bangård. Den nya sträckan öppnas för trafik 2023.

– Hamnbanan trafikeras idag med cirka 80 tåg per dygn och teoretiskt möjliggörs en godstrafik på 200-240 tåg per dygn när ombyggnaden är klar, säger Patrik Benrick, Senior Utredningsledare på Trafikverket.

Förutom utbyggnad av spår och annan infrastruktur, pågår löpande förbättringsarbete för att nyttja de möjligheter som redan finns, och skapa ännu bättre förutsättningar för omställningen till mer tågtransporter.

– Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi kunderna att hitta den bästa tåglösningen för deras verksamhet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla befintliga lösningar. Det handlar både om fysiska förbättringar som fler avgångar och längre tåg, men även om förbättringar i informationsutbyte och annat som förenklar transporten med godståg, säger Svante Altås, Business Developer på APM Terminals Gothenburg.