Utvidgningen av Birminghams spårvagnsnät godkänns

Spårvagn av typ Urbo i Birmingham vid hållplatsen St Chads. Foto: Wikimedia, kredit: Simon Robinson

Nästa förlängning av West Midlands Metro-linjenät för spårvagnar i brittiska metropolen Birmingham ges grönt ljus av myndigheten West Midlands Combined Authority (WMCA).

Denna så kallade Eastside-förlängning kommer att utgå ifrån den befintliga spårvagnslinjen på Bull Street till High Street Deritend i Digbeth, via den föreslagna tunnelbanestationen Curzon Street Station, där det kommer att finnas en anslutning till höghastighetssträckan HS2.

 Transport för West Midlands (TfWM), som är en del av WMCA, har satt ihop ett finansieringspaket på 227 miljoner pund för att kunna bygga den 1,7 kilometer långa förlängningen. Beloppet inkluderar även köpet av batteridrivna spårvagnar och saneringen av stationen Digbeth High Street.

Finansieringen härstammar från centralregeringen i form av statliga bidrag och genom upplåning mot framtida vinster i West Midlands Metro. Lokala skattebetalare behöver inte bidra till finansieringen av dessa projekt.

Detaljerad analys visar att varje enstaka £ 1 som investeras i förlängningen kommer att generera £ 3 i ekonomiskt värde för regionen genom förbättrade restider, fler besökare till området och stimulera ny fastighets- och bostadsutveckling.

En helt ny spårvagnslinje, som förväntas starta servicen i slutet av 2025, kommer också att erbjuda människor ett högkvalitativt och bekvämt alternativ till bilen när de besöker Digbeth och Birminghams centrum.