Tågoperatören Pesa utvidgar verksamheten till utländska marknader

Spårvagnen Swing, tillverkad av polska tillverkaren av rullande materiel Pesa, här i ungerska staden Szeged. Foto: Wikimedia, kredit: Mr. Furrier

Polska tillverkaren av rullande materiel Pesa Bydgoszcz tar över utländska marknadsandelar. Pesa startade nyligen tredje leveransen av dieseltåg till Trenitalia.

För närvarande producerar företaget dieseltåg även för den vitryska järnvägen och spårvagnar med låga golv för den rumänska staden Iași.

Nyligen avgick det 45:e Atribo-dieseltåget från den polska staden Bydgoszcz, där Pesa är baserat. Tåget levereras till det italienska nationella järnvägsföretaget Trenitalia.

Parterna började samarbeta i slutet av 2013 då den italienska operatören beställde 40 dieseltåg med tre vagnar och med möjlighet att rekvirera ytterligare enheter.

Beställningen finansierades under åren 2014-2016. Det första Atribo-fordonet började trafikera längs Trenitalia-rutter i mars 2015. De resterande fordonen ska vara levererade senast i januari 2021. 10 av 14 tåg kommer att sättas i trafik på ön Sardinien.

De andra utländska inköpen har gjorts av Rumänien och Vitryssland. Nyligen utsågs Pesa av myndigheterna i rumänska staten Iași, som leverantör för 16 spårvagnar.

2012 anskaffade Cluj-Napoca, den nästa största staden i Rumänien, fyra Pesa-tillverkade låggolvspårvagnar av typ Swing.

Beställningen uppgår till ungefär 36 miljoner euro och verkställas inom de närmaste månaderna. Var och en av dessa spårvagnar har en total kapacitet för 239 passagerare.