Brittiska riksrevisionen avslöjar stor osäkerhet om HS2:s kostnader

Konstnärens illustration av Birminghams nya Curzon Street Station, en av brittiska höghastighetsbanan HS2:s många stationer. West Midlands är kärnan i det nya höghastighetsnätet. HS2 tar passagerarna till Birmingham och West Midlands inom en timmes pendel från Manchester, Sheffield, Leeds, London, York, Preston och Wigan. Illustration: Staden Birmingham

En rapport om brittiska höghastighetsjärnvägen HS2, som publicerades nyligen av Storbritanniens nationella riksrevisionskontor (NAO), säger att det finns en stor osäkerhet kring Transportdepartementets (DfT) senaste uppskattning när det gäller den totala kostnaden för HS2.

DfT uppskattar att projektet kommer att kosta mellan 65 och 88 miljarder pund räknat i 2015 års priser, med mellan 17 och 58 procent nödvändig tilläggsfinansiering. Men NAO säger att eftersom byggkontraktet inte har offentliggjorts finns det fortfarande osäkerhet kring 50 procent av kostnaden för att byggandet av fas 1.

Denna siffra är fortfarande lägre än kostnadsberäkningen som ingår i ett ännu icke-publicerat utkast om en granskning av projektet som leddes av den tidigare HS2-ordföranden Doug Oakervee.

Efter granskningen skrev Financial Times att projektet kan komma att kosta upp till 106 miljarder pund.

Rapporten säger också att byggandet av fas 1 måste påbörjas i mars för att undvika ytterligare förseningar.

NAO säger att både DfT och HS2 underskattade komplexiteten och riskerna som är förknippade med projektet, samtidig som överläggningarna med parlamentet resulterade i längre tunnlar och uppförandet av bullerbarriärer, vilket hjälpte till att driva upp kostnaden.

En fullständig service på hela linjen beräknas nu starta mellan 2036 och 2040, alltså mellan tre och sju år senare än ursprungligen planerat.

- Genom att inte helt och öppet erkänna programmets risker från början har DfT och HS2 Ltd inte lyckats avvärja betydande åderlåtning av skattebetalarnas pengar, säger NAO.

Fas 1 omfattar konstruktion av en 220 kilometer lång linje för hastigheter upp till 360 km/h. Linjen byggs mellan London Euston och Birmingham Curzon Street med en extra ett avsnitt till Lichfield på West Coast Main Line från Lichfield, medan en 69 kilometer lång fas av 2A kommer att förlänga linjen norrut från Lichfield till Crewe och fas 2b kommer utöka linjen med 82 kilometer från Crewe till Manchester och 198 kilometer från Birmingham till Leeds.

NAO säger att fas 2 befinner sig i ett mycket tidigare utvecklingsstadium än fas 1 men beräknas redan kosta mer och ta längre tid än förväntat. HS2:s nuvarande prognos är att fas 2a ska öppnas mellan 2030 och 2031 och att fas 2b kan öppnas mellan 2036 och 2040, vilket är tre till sju år senare än planerat.

Fas 2a kan komma att kosta 6,5 miljarder pund, vilket är 87 procent högre än den tillgängliga finansieringen, medan fas 2b kan komma att kosta 41 miljarder, vilket är 63 procent högre än den tillgängliga finansieringen.

Alla dessa kostnader kan ses i ljuset av att Storbritannien inte längre kan räkna med någon tilläggsfinansiering från Europeiska Investeringsbankens strukturfond, så som fallet var före brexit.