Sandarna Transporter tar avtal om ersättningstrafik

Det nya avtalet gäller ersättningstrafik för spårvagn och tåg. Foto: Eddie Löthman

Sandarna Transporter tilldelas ett nytt avtal för Västtrafiks ersättningstrafik vid störningar i tåg- och spårvagnstrafiken. Sandarna Transporter har tilldelats avtalet efter en utvärderingsprocess. Avtalet omfattar tre delar: akut ersättningstrafik för tåg, akut ersättningstrafik för spårvagn samt trafikledning.

Avtalet omfattar 18 bussar som är särskilt avsatta för ersättningstrafiken och som är bemannade under högtrafik. Samtliga fordon kommer att uppfylla miljözonskrav och drivas med förnybart drivmedel. Det ingår även en trafikledning som arbetar uteslutande med ersättningstrafiken i nära samarbete med Västtrafiks störningshantering.

Nytt i upphandlingen är att den här ersättningstrafiken nu samlas inom ett avtal, efter att tidigare ha legat inom flera andra busstrafikavtal. Det gör att organiseringen och styrning av ersättningstrafik kan skötas mer effektivt och kräva mindre resurser.