Första av Merseyrails nya pendeltåg levereras till Liverpool

Merseyrail är både namnet på en liten järnvägskoncession i mynningen av floden Mersey, i området runt Liverpool och Birkenhead, och ett järnvägsföretag som innehar denna koncession. Merseyrail är ett joint venture mellan Abellio och Serco. Detta är ett 120 km järnvägsnät med 67 stationer. I det tätbefolkade området går tågen med hög frekvens: på huvudlinjerna finns det ett tåg var 5 minut. Det kan därför jämföras med S-Bahn eller RER. Mer än 600 tåg kör dagligen. Företaget har nästan 1100 anställda. Foto: Merseyrail

Brittiska kollektivtrafikföretaget Merseyrail har påbörjat testning av det första nya Stadler-byggda pendeltåget av EMU-klass på operatörens linjenät i Liverpool.

Koncernen Merseytravel tecknade 2017 ett kontrakt med Stadler värt upp till 700 miljoner pund för leverans och underhåll av 52 stycken pendeltågsätt för Merseyrails linjenät.

Leveransen av flottan, som har genomgått provkörning på Wildenrath testspår i Tyskland, kommer att fortsätta under de kommande månaderna.

De nya tågen kommer att tas i drift inom kort. Tågen kommer att ersätta flottan med 59 äldre tåg av klass 507/508 EMU:er, som anskaffades under åren 1978-1980.