RATP Smart Systems levererar biljettautomater till Hanois Metro-linje 3

RATP Smart Systems har tecknat ett treårigt kontrakt för design och leverans av biljettsystemet för linje 3 i Hanoi Metro. Detta projekt är en del av den första masterplanen i staden Hanoi. Planen omfattar ett nätverk av nio tunnelbanelinjer och tre monoraillinjer fram till 2050. Detta projekt svarar på en fortsatt demografisk tillväxt och behovet av att utveckla utsläppsfri kollektiv rörlighet. Foto: MRB-Hanoi

Hanoi Metropolitan Rail Transport Project Board (MRB) har tecknat ett treårigt kontrakt med RATP Smart Systems om leverans och installering av ett biljettsystem för Hanois Metro-linje nummer 3.

Enligt MRB utvecklas bygget av Hanois tunnelbanelinje 3 "positivt."

Efter en lång anbudsprocess valdes RATP av MRB för kontraktet, vars värde ligger på 12 miljoner euro.  Kontraktet omfattar design, leverans och installation av ett biljettsystem som ”accepterar” så kallade kontaktlösa kort och deras symboler. Stationerna kommer att utrustas med biljettspärrar och biljettautomater.

Fas 1 på linje 3 blir 12,5 kilometer lång, inklusive 8,5 kilometer ovan och 4 kilometer under jord. Av sträckans 12 stationer byggs åtta ovan och fyra under jord. Under fas 2 kommer linjens totala längd att öka till 48 kilometer.

Alstom levererar 10 Metropolis-tåg och företagets Urbalis 400 CBTC-lösning för linje 3. Linjenätets operativa kontrollcenter och telekommunikation kommer att levereras av Thales.

Linje 3 utgör en del av ett framtida linjenät av nio tunnelbanelinjer och tre monorail-linjer som förväntas öppna senast 2050.

Byggandet av 13 kilometer långa Cat Linh - Ha Dong- linjen nummer 2, Vietnams första tunnelbanelinje, avslutades i december 2019. Slutliga säkerhetskontroller pågår för närvarande.

Frankrike har bidragit med cirka 514 miljoner euro till finansieringen för linje 3, inklusive 335 miljoner euro i form av koncessionslån från generaldirektoratet för finansministeriet och 179 miljoner euro i lån från den franska utvecklingsbyrån, som täcker nästan hälften av linjens totala projektkostnader.