Vietnam Railways förnyar passagerarflottan

Viatnamesiskt tåg på väg längs landets långa kustlinje. Foto: Vietnam Railways

Vietnam National Railways (VNR) planerar på att köpa 300 nya järnvägsvagnar och ytterligare lok fram till 2023 för att kunna effektivisera servicen i detta avlånga land.

VNR:s VD, Vu Anh Minh, sa till tidningen Vietnam Plus att operatörens tågflotta av föråldrade lok och vagnar orsakar högre bränsleförbrukning och ökade underhållskostnader. Järnvägslagen 2017 föreskriver att passagerarlokomotiv och vagnar inte får vara mer än 40 år gamla, medan godståg inte får vara mer än 45 år, vilket innebär att en del av den nuvarande flottan måste förnyas.

Av de 257 loken i drift har 115 lok varit i bruk i mindre än 20 år, 18 stycken i 20-30 år, 89 under 30-40 år och 45 i mer än 40 år i drift. Cirka 667 tåg av de 1008 som används är mindre än 30 år gamla, medan 103 har varit i drift i 35-40 år och 163 i 40 år eller mer.

Minh sade att VNR har samarbetat med utländska partner för att kunna uppnå en effektiv investeringslösning för förnyelseplanen.

- Våra partner kommer att bygga tågen och erbjuda VNR ett tidsbundet hyresavtal, sade Minh.

- Vi räknar med att 50 nya tåg kommer att tas i drift under de kommande 3-5 åren.

Projektet förväntas kosta 300 miljarder Dong (12,9 miljoner USA-dollar) per vagn. VNR kommer också att bilda ett joint venture med Gia Lam Train Company eller Di An Train Company för att sänka kostnaden för att tillverkning av tågen.

VNR planerar också för att uppgradera sina befintliga bussar.