Försenade järnvägsprojekt bidrog till Bombardiers resultatnedgång

Tvindexx EMU i Tyskland. Bombardier har drabbats av finansiell nedgång med anledning av förseningar och problem med leveransen av Twindexx EMU-flottan och på grund av ökade produktions- och tillverkningskostnader för projekt i Tyskland. Foto: Bombardier

Tillverkaren av rullande materiel, Bombardier har offentliggjort sina preliminära resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2019 och säger att företaget nu förväntar sig lägre finansiella resultat än vad som tidigare prognostiserades.

Problem med leverans av tågflottor som Aventra-serien för London Overground har bidragit till Bombardier Transportation:s problem.

Företaget säger att detta främst är ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att lösa problem hos framträdande järnvägsprojekt, vid tidpunkten för så kallade milstolpsbetalningar och andra nya beställningar i Transportdivisionen och leveransen av fyra Global 7500-flygplan vars färdigställande förflyttades till första kvartalet 2020.

Tillkännagivandet den 16 januari resulterade i en kraftig nedgång för Bombardiers aktier, som sjönk med upp till 36 procent.

Bombardiers konsoliderade intäkter på fyra kvartal förväntas uppgå till cirka 4,2 miljarder amerikanska dollar, varvid Bombardier Transportation står för 1,8 miljarder USD. Intäkterna för helåret förväntas uppgå till 15,8 miljarder, inklusive 8,3 miljarder amerikanska dollar för Bombardier Transportation.

Bombardier förutspår en konsoliderad justerad Ebit, vilket innebär en förlust på 130 MUSD för det fjärde kvartalet och $ 400 MUSD för 2019.

Bombardier Transportation räknar med ett fjärde justerat Ebitförlust för 4:e kvartalet på cirka $ 230 MUSD, vilket inkluderar en avgift på cirka $ 350 MUSD relaterade till vissa projekt i Storbritannien, till exempel Aventra-flottan som kommer att trafikera på Crossrail-linjen i London, kommersiella förhandlingar med Swiss Federal Railways (SBB) efter förseningar och problem med leveransen av Twindexx EMU-flottan och ökade produktions- och tillverkningskostnader för projekt i Tyskland.

Försenade tekniska milstolpar, inklusive mjukvarucertifiering för London Overground-klass 710 när det gäller Aventra-flottan och produktionsupprustning, ledde till att företaget försenade vissa leveransscheman med kunderna och tog upp ytterligare kostnader.

Bombardier säger att det har inlett kommersiella förhandlingar med kunder för att återställa scheman, lösa upp straff-besluten för sena leveranser och ta itu med projektrelaterade bestämmelser och tillkomna kostnader.