Infrastrukturföretaget IP ger Thales i uppdrag att förnya portugisiska signalsystemet

Portugisiska järnvägsstationen Sao Bento. Foto: Creative Commons. kredit: ID 12019

Avtalet stadgar för att Thales förnyar tre fjärdedelar av det nuvarande portugisiska järnvägsföretaget Infraestruturas de Portugal, IP:s linjenät.

Kontraktets värde beräknas till 40,5 miljoner euro och kommer att täcka totalt 380 kilometer konventionell järnväg. Linjerna som kommer att genomgå förnyelse är Caíde-Régua-delen av Douro Line, Pampilhosa-stationen i North Line och den kompletta Beira Alta-linjen mellan Pampilhosa och Vilar Formoso, inklusive järnvägsnavet Mealhada.

I avtalet ingår också installering av ny signalutrustning läns Évora-Elvas-linjen i Évora och East Lines. Dessa projekt inkluderar både befintliga och nya banavsnitt. IP har anförtrott Thales, tillsammans med sin partner SISINT, att genomföra utvecklingsprojektet, så att säkerheten och signalsystemen inom linjenätet moderniseras och effektiviseras.

Förnyelseprogrammet förväntas öka linjernas kapacitet avsevärt, samt förbättra järnvägstjänsterna i de internationella korridorerna och förbättra även förbindelserna till hamnarna. Förnyelsen kommer också att garantera uppfyllandet av kravet på driftskompatibilitet.

Projektet representerar den första implementeringen av ETCS nivå 2 säkerhetsteknik för automatisk tågkontroll i Portugal. Avancerade låsningssystem kommer också att installeras för att säkerställa pålitlig trafikkontroll.