Tågförare som kör smart sparar 150 miljoner kilowattimmar energi

Tekniker Marco Block från Köln installerar ett energisparande telematiksystem i ett dieseltåg från DB Regio. Sedan 2002 utrustas elektriskt drivna tåg i DB Regio med energimätare. Sedan hösten 2018 använder DB Regio tekniken också dieseldrivna tåg. Mätningssystemet hjälper till att minska bränsleförbrukningen avsevärt. Dessa multifunktionella telematiksystem kommer att användas på totalt 850 lok. Foto: DB

Tyska tågoperatören DB Cargo meddelade nyligen att nya tåg och en ny ”green run-funktion” bidrar till ökad energieffektivitet.

De ungefär 19 000 lokförare som kör tåg för DB, sparade totalt 150 miljoner kilowattimmar 2019 i passagerar- och godstrafik med smart och framsynt körstil.

Det största bidraget ges av lokförare inom regionala transportnätet. Genom energieffektiv körning sparar de cirka 105 miljoner kilowattimmar energi varje år.

Detta värde har ökat med fyra procent under de senaste åren, delvis tack vare de utbildningar som alla lokförare deltar i regelbundet. Även fjärrgående trafik förbättrade energieffektiviteten ytterligare genom smart bromsning. Bromsenergin matas nämligen tillbaka till nätet. Besparingar på upp till tio procent är möjliga på enskilda rutter.

Orsaken till dessa besparingar är det nya förfaringssättet "Green Run-funktion", även kallad "green wave". Körrekommendationerna för tågförare tar förutom sträckans profil även hänsyn till den nuvarande driftssituationen.

Modern teknik stöder alltmer smart körning på DB Cargo: 60 nya energieffektiva flerfunktionslokomotiv och 80 nya energieffektiva gravitationssystem garanterade ytterligare energibesparingar.

DB:s tåg inom fjärrtrafik rullar sedan nästan två år till 100 procent med grön el. Totalt sett är Deutsche Bahns årliga energiförbrukning cirka 10 terawattimmar.