Texas Central väljer höghastighetslinjens leverantör

Shinkansens höghastighetståg G13 ur N700-serien passerar japanska järnvägsstationen Himeji med en hastighet på cirka 300 kilometer i timmen. Tåget är en äldre modell av det N700s som kommer att trafikera i Texas. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Dllu

Texas Central, som håller på att utveckla en ny 385 kilometer lång höghastighetsjärnväg mellan städerna Dallas och Houston, har tecknat ett preliminärt avtal om engagemang med Mass Electric Construction för installation av all nödvändig energi-, signal- och kommunikationsutrustning längs den avsedda sträckan.

 Texas Central kommer att använda japansk Shinkansen-teknik.

Enligt kontraktet kommer företaget Kiewit att fastställa projektets omfattning, genomförandeplan, schema och pris för ett byggkontrakt, som undertecknas i slutet av året.

Texas Central meddelade att man kommer att lägga till Mass Electric Construction på sin lista av tänkbara entreprenörer, vilket anses vara ett ytterligare exempel på järnvägsoperatörens integrerande strategi.

Byggnationen förväntas starta år 2020. Tågen, infrastrukturen och installationen av höghastighetsteknologi, utformas för att fungera tillsammans som en integrerad enhet, vilket speglar den strategi som används på japanska Shinkansen-linjer.

Central Japan Railway (JR Central) är en ekonomisk sponsor för Texas-projektet och järnvägssträckan i Texas är baserad på Tokaido Shinkansens teknologi. Linjen, som kommer att trafikeras på hastigheter runt 320 km/h av det nya tåget ur N700s-serien, förväntas bli presenterat nästa sommar i Japan.

Texas Central tilldelade nyligen Salini Impregilo och dess amerikanska dotterbolag Lane Construction en byggnadsorder för 20 miljarder dollar.