Första godståget från Kina anlände till en Östersjöhamn

Framme i Mukran. Genom att använda en enda CIM-SMGS-långfärdsvagn i multimodal, transkontinental transport längs järnvägen och över havet för första gången har UTLC ERA hittat ett nytt sätt att minska transittiderna och öka transportvolymen på nya sidenvägen. Foto: UTLC ERA
Invigningsceremonin av det första nya sidenvägståget i Mukrans hamn. Foto: UTLC ERA

Tisdagen den 12 november anlände det första godståget från Kina till Östersjöhamnen i Mukran, som ligger på den tyska ön Rügen.

Därifrån fortsatte containervagnarna med både konsument- och industrivaror med tåg till Hamburg. En speciell sak med denna resa är att tåget, som startade från Xi'an i centrala Kina i början av november, är det första i sitt slag som har varit på väg med en enda så kallad CIM/ SMGS-långfärdsvagn - även om detta var en multimodal resa.

Från Kina körde tåget bland annat till Baltysk i Kaliningrad-regionen i Ryssland; därefter transporterades vagnarna över Östersjön med färja till hamnen i Mukran på Rügen.

Rutten över Östersjön innebär att det kinesiska initiativet ”Nya sidenvägen” nu har en ny korridor från Kaliningrad direkt till Tyskland, utöver den befintliga via Vitryssland och Polen (Brest/Malaschewitschi).

Den nya järnvägsförbindelsen till Baltysk används av det multinationella järnvägsföretaget UTLC ERA, som ansvarar för hela transporttjänsten från dörr till dörr på 1520 millimeters bredspår.

Dessutom används den nya CIM/SMGS-vagnen för första gången, inte enbart för två internationellt olika rättsystrm utan också för två olika transportsätt.

Den nya multimodala transportvägen avser att stödja ULTC ERA: s strategi som går ut på att bygga långsiktiga förbindelser med europeiska transport- och logistikföretag och vidareutveckla järnvägslogistik längs den eurasiska korridoren.

Kaliningrads hamn är kopplad till hela Östersjöområdet via korta färjerutter. Av denna anledning kan den multimodala korridoren i Kaliningrad-Mukran framgångsrikt komplettera de traditionella vägarna över ländernas gränser i Vitryssland och Polen.

- De första leveranserna av varor via denna korta havsrutt visar redan att det finns en enorm potential. Framgången för denna nya väg beror dock på graden av integration och interaktion mellan alla transportpartner. Så vi ser fram emot att kunna vidareutveckla vårt gemensamma projekt och vara i stånd att öppna schemalagda tjänster mycket snart, sade Alexey Grom, VD:n för UTLC ERA.

United Transport and Logistics Company - Eurasian Rail Alliance (UTLC ERA) är en leverantör av containertrafik på järnvägen mellan Europa och Kina. UTLC ERA grundades av de ryska järnvägarna RZhD, de vitryska järnvägarna och Kazakhstans järnvägsföretag, var och en av de tre grundande partnerna hade en lika stor andel i företaget.

År 2018 uppgick volymen gods som transporterades av UTLC ERA till 280 000 TEU (en ökning med 60 procent jämfört med 2017).

Varje dag startar upp till 15 containertåg som tillhör UTLC ERA, sin resa längs 1520 millimeters breda spår.