Vossloh säljer sin USA-fabrik till Caterpillar

Tyska teknikföretaget Vossloh har även efter avyttringen av Cleveland-fabriken en rad andra segment inom den amerikanska järnvägssektorn. Foto: Vossloh

Den tyska leverantören av lokomotiv och andra järnvägsprodukter, Vossloh Group, har avyttrat sin huvudfabrik i USA, Cleveland Track Material, som var fokuserad på tillverkning av järnvägsutrustning för den nordamerikanska marknaden.

Anläggningen köptes av Progress Rail, ett dotterbolag till Caterpillar, som också är en välkänd tillverkare av maskiner och motorer. Torsdagen den 7 november slutfördes försäljningen av Cleveland Track Material (CTM). Anläggningen var en av Vosslohs viktigaste fabriker när det gällde leveranser till nordamerikanska kunder.

Detta Cleveland-baserade dotterbolag kommer att ägas av Progress Rail, den största amerikanska tillverkaren av lokomotiv och signalutrustning. Orsaken till försäljningen av USA- företaget anses vara Vosslohs försök att förbättra koncernens finansiella situation.

- Genom att ha kunnat fullborda transaktionen har vi nått en viktig milstolpe i vårt nuvarande pågående resultatprogram, konstaterade Oliver Schuster, VD för Vossloh.

Försäljningen av CTM betyder inte att Vossloh Group kommer att lämna den amerikanska valutamarknaden. Åtminstone inte än. Vossloh äger fortfarande en fabrik i St. Albans, West Virginia som tillverkar utrustning för gruvindustrin.

Dessutom har det tyska teknikföretaget en rad andra segment inom den amerikanska järnvägssektorn. Koncernens dotterbolag Rocla Concrete Tie producerar betongbindningar och betongöverföringspaneler på sju platser i sex stater: nämligen i Denver och Pueblo (Colorado), Amarillo (Texas), Bear (Delaware), Fort Pierce (Florida), Sciotoville (Ohio) och Tucson (Arizona). Samtidigt har Vossloh Signaling en produktionsanläggning i Grass Valley (Kalifornien). Ytterligare ett dotterbolag, Vossloh Fastening Systems America, sköter en produktionsanläggning Chicago (Illinois).