40 miljarder mer kan satsas på järnväg

Regeringen vill tillföra järnvägen nya pengar. Arkivbild

Runt 40 miljarder kronor kan frigöras till andra järnvägsprojekt om en uppgörelse kommer på plats om finansieringen av nya höghastighetståg. Det menar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en artikel i DN. Han pekar ut banor i norra Sverige som en möjlig satsning.

Nya stambanor för höghastighetståg mellan de tre storstäderna kan bli Sveriges största industriprojekt någonsin, med en prislapp på minst 230 miljarder kronor enligt Trafikverket. Projektet är också mycket omstritt. Nu senast ifrågasattes det av Stockholms handelskammare, som beräknar kostnaden till hela 400 miljarder kronor.

Regeringen vill inte ta pengar från den nationella planen till höghastighetstågen utan istället finansiera dem vid sidan om ordinarie statsbudget. Då skulle Ostlänken, med flera projekt, lyftas ur planen. I så fall uppstår ett överskott på närmare 40 miljarder kronor, enligt Tomas Eneroth.