Norrtåg ska trafikera sträckan Luleå Haparanda

Region Norrbotten tar borgensåtagandet för tre nya tåg. Foto: Norrtåg

Norrtåg har gjort klart med tre nya tåg av modellen X52 Regina till sin fordonsflotta. Som en av finansiärerna är det nu klart att Region Norrbotten övertar borgensåtagandet för motsvarande 49,4 miljoner kronor för tåget som ska trafikera sträckan mellan Luleå och Haparanda. Om detta rapporterar NSD.

Regionrådet Nils-Olov Lindfors (C) menar att det finns en politisk enighet kring beslutet om både hyresavtal och borgensåtagande för fordonet. Och det innebär ett steg närmare trafik hela vägen till Haparanda.

– Nu är det oerhört viktigt att det inte blir långbänk med anslutningen till Finland. För att vi ska få ett bra passagerarunderlag är det viktigt att knyta ihop banorna, säger Nils-Olov Lindfors (C) till tidningen

Kostnaden för en ny bro eller renovering av den befintliga järnvägsbron ska i så fall delas lika mellan Sverige och Finland. Men det är inte den enda finansieringen som behöver säkras. Nils-Olov Lindfors (C) är fortfarande inne på att det behövs ett statligt stöd för att klara driften på Haparandabanan.

– Vi tar in pengar genom ökade bränsleskatter för att vi ska lära oss att åka kollektivt. Jag tycker att staten ska gå in och säkra driften av kollektivtrafiken med ett kollektivtrafikstöd utöver det stödsystem som finns i utjämningssystemet.