Deutsche Bahn beställer upp till 400 lok och 90 höghastighetståg

DB:s avdelning för fjärrtåg tillkännagav den 23 september företagets avsikt att beställa även 30 höghastighetståg. Foto: Creative Common, kredit: Holtzijue

Deutsche Bahn Cargo har utfärdat ett anbudsförfarande för ett ramavtal som avser leverans av upp till 400 lokomotiv.

Dessutom har DB har lämnat ett anbud för ett ramavtal för leverans av upp till 90 höghastighets EMU:er.

Ramavtalet om leverans av lok kommer att löpa från 1 mars 2020 till 31 december 2026, och gäller en första beställning på upp till 100 lok.

De första lokomotiven förväntas bli levererade inom två till fyra år efter den första underhandlingen.

Ramavtalet gäller även för upp till 90 EMU:er med en topphastighet på 300 km/h, inklusive reservdelar.

Tågen ska ha en maximal längd på 200 meter och måste kunna fungera ihop med DB:s befintliga ICE- tåg av klass 407.

Anbudet är värt uppskattningsvis 2 miljarder euro.